Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Wysokosc potracen

Wysokosc potracen

Post by relatedRelated post

Potrącenia nie mogą przekraczać 3/5 miesięcznej emerytury lub renty przy należnościach alimentacyjnych, 1/2 przy innych należnościach, 3/4 przy kosztach utrzymania w domu pomocy społecznej; jednocześnie łączne potrącenia świadczeń alimentacyjnych oraz wskazanych zaliczek, zasiłków pomocy społecznej i nienależnych świadczeń nie mogą przekraczać 3/5 miesięcznej kwoty emerytury lub renty. Do egzekucji z emerytur i rent stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, albo przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym, że podlegają on egzekucji na zaspokojenie alimentów w 3/5 częściach, a na zaspokojenie innych należności w 1/4. W razie zbiegu alimentów z egzekucją innych należności podlegają one egzekucji w 3/5 częściach. W ten sposób w razie potrącania przez organ rentowy lub egzekucji alimentów pozostaje emerytowi lub renciście 2/5 otrzymywanego świadczenia, w razie pobytu w domu pomocy 1/4, a w innych przypadkach odpowiednio wyższa jego część, która nie podlega potrąceniu i egzekucji. Jednocześnie określona jest minimalna kwota emerytury lub renty, która jest zawsze wolna od potrąceń i egzekucji. Jest ona ustalona w odsetku od najniższej obowiązującej emerytury lub renty w zależności od rodzaju egzekwowanej należności.

About