Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Post by relatedRelated post

W przypadku, gdy istnieją wyraźne przepisy, pracodawca może zmienić pracę na inną, niż umówiona, bez zgody pracownika. Może się to odbyć poprzez przeniesienie pracownika do innej pracy. Takie przeniesienie ma na celu uchronieniu pracownika przed szkodliwym wpływem, wykonywanej przez niego pracy, na jego zdrowie. Druga możliwość to powierzenie pracownikowi na okres przejściowy, innej pracy niż umówiona. Powierzenie może nastąpić na okres trzech miesięcy w danym roku kalendarzowym. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych nie mogą ulec obniżeniu w takim wypadku. Również w przypadku zastoju, pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę. Inną pracą jest praca odmiennego rodzaju, a nie praca rodzajowo ta sama, lecz świadczona na innym stanowisku. Przejściowa zmiana umówionej pracy nie jest zmianą stosunku pracy, lecz jest traktowana jako czasowo różniący się stan faktyczny od stanu prawnego, ustalonego w podstawie stosunku pracy. Praca powierzona pracownikowi powinna być zgodna z posiadanymi przez niego kwalifikacjami.

About