Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Post by relatedRelated post

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Postępowania wobec dłużników

Prowadzenie własnego interesu nie jest rzeczą łatwą. To zdecydowanie większe obowiązki aniżeli praca na etacie osiem godzin dziennie. Mając własną firmę musimy pilnować w zasadzie wszystkiego. Musimy kontrolować pracowników, przepływy pieniędzy oraz zawierane kontrakty.

Jako właściciele firmy musimy również dbać o jej wizerunek oraz właściwe relacje z kontrahentami lub klientami. Jeżeli nasza działalność świadczy usługi i robi to zgodnie z brzmieniem zawartej umowy to powinniśmy oczekiwać za to uczciwego wynagrodzenia.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy klienci są niewypłacalni. Wówczas musimy się przypominać z prośbą o płatność wysyłając ponaglenia. Jeśli one nie pomagają to wtedy należy oddać sprawę do windykacji.

Są klienci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i ich działalność zmierza ku upadłości. W takim przypadku najrozsądniejsza będzie windykacja polubowna.

W sytuacji, kiedy wiemy, że możemy wyegzekwować pełną należność od dłużnika to wtedy pomoże nam windykacja sądowa.

About