Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Swiadczenia lecznicze

Swiadczenia lecznicze

Post by relatedRelated post

Świadczeniem zdrowotnym jest każde wykonane zawodowo postępowanie służące przywracaniu lub poprawie zdrowia, a w szczególności: badanie i porada lekarska, leczenie, opieka nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem, szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, działania diagnostyczne i analityki medycznej, pielęgnacja chorych, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, czynności techniczne z zakresu protetyki stomatologicznej i ortodoncji, czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego, orzekanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej lub przez osoby fizyczne o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zakładem opieki zdrowotnej jest wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapobiegania powstawaniu chorób i urazów, szerzenia oświaty zdrowotnej, a w miarę możliwości również kształcenie osób wykonujących zawody medyczne. Są nimi szpitale, przychodnie, pogotowie ratunkowe, pracownie diagnostyczne, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, rehabilitacji leczniczej, poradnie ekologiczne, a również ich zespoły, których jednostką organizacyjną staje się zakład.

About