Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Spawanie stali stosowanych na czesci maszyn

Spawanie stali stosowanych na czesci maszyn

Post by relatedRelated post

Zasadnicze części maszyn, np. wały, koła zębate, korbowody, piasty, sworznie, haki, wahacze, wykonuje się ze stali niestopowych (węglowych) konstrukcyjnych wyższej jakości lub stali stopowych do ulepszania cieplnego, nawęglania, azotowania. Większość gatunków tych stali ma na tyle dużą zawartość węgla i chromu, a niektóre również molibdenu, że ich spawalność jest ograniczona lub wręcz nie powinny być spawane. Przydatność tych stali, głównie stopowych, na wyroby spawane powinna być oceniana w pierwszej kolejności na podstawie równoważnika węgla CE obliczonego ze wzoru. Zależnie od wartości CE należy podjąć decyzję o możliwości zastosowania danego gatunku stali na konstrukcję spawaną i przedsięwzięciu określonych środków technologicznych zapobiegających niebezpiecznemu utwardzeniu lub pęknięciu zimnego złącza. Jeśli CE<0,5% (przy jednoczesnej zawartości C < 0,3%), to stal można uznać za dość dobrze spawalną pod warunkiem, że uwzględni się grubość materiału i zastosuje podgrzewanie, wówczas gdy zajdzie taka potrzeba. Wartość 0,5 < CE < 0,7% przy C < 0,35% wskazuje, że konieczne może być wysokie podgrzewanie części, utrzymanie temperatury podgrzewania w trakcie spawania, a nawet specjalna obróbka cieplna po spawaniu, zależnie od grubości elementów, metody spawania i wymaganej niezawodności elementów w konstrukcji.

About