Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Skandia produkty

Skandia produkty

Post by relatedRelated post

Wywodzące się ze Szwecji towarzystwo ubezpieczeniowe Skandia działa od kilkunastu lata, dokładnie od 1999 roku, również na polskim rynku. Oferowane przez firmę Skandia produkty finansowe mają na celu pomnażanie finansów lub zabezpieczenie finansowe na okoliczność zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia na życie stanowią istotną część portfolio tego towarzystwa. W aktualnej ofercie znajdują się trzy produkty ubezpieczeniowe: Skandia Życie+, Invest Life oraz Smart Start.
Skandia Zycie+ to rodzaj polisy stanowiącej ubezpieczenie osoby ubezpieczonej oraz bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obejmuje ona takie wypadki losowe jak: śmierć, całkowite i trwałe inwalidztwo oraz śmiertelna choroba.
Dzięki temu produktowi ubezpieczony zapewnia sobie utrzymanie standardu życia na dotychczasowym poziomie, zapewniając bezpieczeństwo finansowe dla siebie i bliskich. Ubezpieczenie to jest rodzajem rekompensaty utraconych z powodu wypadków losowych przychodów. Składka w tym ubezpieczeniu zaczyna się od kwoty 2,60 zł.

About