Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Skandia polisa inwestycyjna

Skandia polisa inwestycyjna

Post by relatedRelated post

Niskie stopy procentowe przekładają się na zmianę zainteresowania klientów banków. Dotyczy to w szczególności produktów oszczędnościowych, które zapewniają klientom wysoki zwrot z zainwestowanych środków. W bankach dostępne są zwykle dosyć nisko oprocentowane lokaty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe, jednak zysk rzędu 2% w skali roku przekonuje coraz mniejszą rzeszę klientów, którzy wybierają alternatywne produkty o charakterze inwestycyjno – oszczędnościowym.

Jednym z takich produktów jest Skandia polisa inwestycyjna. Produkt łączy w sobie polisę na życie oraz produkt inwestycyjny, co daje klientowi realne korzyści. Przede wszystkim uzyskiwane na polisie zyski nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (podatek Belki), a w przypadku śmierci ubezpieczonego, czyli osoby, która wykupiła taki produkt, polisa jest dziedziczona na ogólnych zasadach bez konieczności płacenia podatku od spadku. Część inwestycyjna jest inwestowana w akcje, obligacje czy stabilne instrumenty rynków finansowych, aby zapewnić klientom wysokie zyski.

About