Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Komornik Poznań Wilda

Komornik Poznań Wilda

Post by relatedRelated post

Komornik Wilda Poznań
Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, którego zadania są ściśle określone przez kodeks postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych. Do jego głównym czynności należy ściągniecie długu z dłużnika na rzecz wierzyciela na podstawie wyroku sądowego. Podlega on stosunkowo dużej ochronie prawnej, jak na przykład policjant czy sędzia, ale nie jest urzędnikiem państwowym. Przy każdym sądzie rejonowym, w kancelarii komorniczej, musi pracować taki komornik Poznań Wilda oczywiście również takiego posiada. Komornik sądowy może stosować wiele środków przymusu, jednak wszystkie są ściśle określone przez przepisy. Egzekucja może odbywać się z rachunków bankowych, emerytur, rent, wynagrodzenia za pracę – mamy wtedy do czynienia z, tak zwaną, egzekucją pośrednią, ponieważ komornik nie ma fizycznego kontaktu z dłużnikiem. Jeśli egzekucja odbywa się z nieruchomości, na przykład domu czy mieszkania albo ruchomości, na przykład samochodu czy sprzętu elektronicznego, to wtedy jest to egzekucja bezpośrednia. Ściąganie zadłużenia z domu czy mieszkania odbywa się najczęściej podczas, tak zwanej, licytacji komorniczej.

About