Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Donos do urzędu skarbowego

Donos do urzędu skarbowego

Post by relatedRelated post

Donos do urzędu skarbowego
Jak mówi znane ludowe porzekadło, donos jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej. Donoszenie, delikatnie mówiąc, mimo wszystko nie jest mile widziane i spotyka się z ostracyzmem społecznym. Jednak pamiętajmy, aby nie sądzić, żebyśmy sami nie byli sądzeni. Każdy sam dokonuje wyborów moralnych i każdy ma własne sumienie. Jeżeli uznamy, że złożenie donosu jest słuszne, to mamy moralne prawo go złożyć. Najczęściej składamy donos do urzędu skarbowego. Powód wydaje się być oczywisty, najczęściej popełnianymi przestępstwami są przestępstwa podatkowe, którymi właśnie zajmuje się tak zwany fiskus. Nie każde oszustwo podatkowe jest przestępstwem. Ustawodawca w kodeksie karnym zdefiniował przestępstwo jako czyn zabroniony o stopniu zawinienia większym niż znikomy. Sam czyn musi być zawiniony, czyli w umyśle ewentualnego oszusta musi pojawić się świadomość nielegalności jego działania i zamiar popełnienia przestępstwa. Wina dzieli się na różne stopnie, co zapewne było tematem niejednego doktoratu czy pracy magisterskiej, więc nie ma sensu się nad tym rozwodzić. Donos do urzędu skarbowego może złożyć każdy. Ale czy każdy powinien?

About