Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Chiny

Chiny

Post by relatedRelated post

Chiny pozostają jedynym liczącym się na świecie krajem w którym wciąż oficjalnie obowiązującą doktryną jest komunizm. Państwo wskutek licznych reform zaczęło co prawda otwierać się na kapitalistyczne gospodarki prowadząc z nimi wymianę handlową, jednak finanse państwa środka wciąż funkcjonują w dużej mierze niezależnie, ze względu na walutę która nie jest w pełni wymienialna. Mimo to chiński biznes jest obecny na świecie, choć niekoniecznie wyznaje ten sam system wartości co europejski i amerykański i nie zawsze dochowuje standardów, które dla nas są czymś normalnym. Dość boleśnie przekonała się o tym Polska zlecając budowę jednego z nowo budowanych odcinków autostrad chińskiej firmie, która wygrała przetarg składając ofertę tak tanią, że inwestycja okazała się niemożliwa do realizacji. Narzucone z tego tytułu kary chińskie przedsiębiorstwo zaczęło płacić dopiero wówczas, gdy polski premier objął ważne unijne stanowisko, co Chińczycy odczytali jako wzrost międzynarodowego znaczenia Polski.

About